KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych,
Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. n. med. Krzysztof Chlebus
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Poprzednia Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. n. med. Daniel Śliż
Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt
Skarbnik Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. n. o zdr. Monika Burzyńska, prof. UMED
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki,
Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, UM w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. n. med. Marek Klocek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Dr hab. n. med. Piotr Bandosz

Dr Piotr Czapski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Dr Kinga Kędzierska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr hab. n. med. Magdalena Kozela
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Aldona Kubica
Katedra Promocji Zdrowia, UMK

Dr Wiktoria Niegowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM w Lublinie

XI BIEG DLA SERCA!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XI Porannym Biegu po Plantach Krakowskich, który wystartuje 16.11.2024 r. o godz. 7.00 rano na Krakowskich Plantach.

run