logo-big-1

STRESZCZENIADziękujemy bardzo za wszystkie nadesłane prace.


Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2023” za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej /grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2024”/
otrzymała:

Małgorzata Chlabicz

Tytuł pracy: „Reklasyfikacja osób z klasy umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego według wytycznych ESC/EAS 2019 do klas ryzyka sercowo-naczyniowego według wytycznych ESC 2021”
Autorzy: Małgorzata Chlabicz, Jacek Jamiołkowski, Paweł Sowa, Magdalena Zalewska, Natalia Zieleniewska, Marcin Kondraciuk, Katarzyna Ptaszyńska, Anna Szpakowicz, Sławomir Ławicki, Karol Kamiński


Wyróżnienie Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2023” za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej
otrzymał:

Piotr Buszman

Tytuł pracy: „Koszt efektywność programu Kompleksowej Opieki po Zawale w Polsce. Analiza na podstawie obserwacji długoterminowej z klinicznego, wieloośrodkowego rejestru KOS-MI”
Autorzy: Piotr Buszman, Sylwia Milczarek Major, Marta Mazur, Aleksandra Kolarczyk-Haczyk, Jacek Rydzek, Paweł Kaźmierczak, Paweł Buszman, Krzysztof Milewski, Mariusz Gąsior, Maciej Rogala, Piotr Jankowski, Krystian Wita


Wyróżnienie Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2023” za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej
otrzymał:

Michał Święczkowski

Tytuł pracy: „Typ smogu a chorobowość hospitalizowana udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu – retrospektywna analiza ponad 174 tysięcy przypadków (EP-PARTICLES STUDY)”
Autorzy: Michał Święczkowski, Emil Dąbrowski, Anna Kurasz, Sławomir Dobrzycki, Łukasz KuźmaNagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2023” i Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym autorem jest osoba w wieku ≤35 lat /grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2024”/
otrzymała:

Anna Kurasz

Tytuł pracy: „Serce w kłębach smogu - wpływ zanieczyszczenia powietrza na istotne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe (EP–PARTICLES study)”
Autorzy: Anna Kurasz, Michał Święczkowski, Emil Dąbrowski, Sławomir Dobrzycki, Gregory Lip, Łukasz KuźmaNagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2023” za studenckie doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej /grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2024”/
otrzymała:

Katarzyna Paluch

Tytuł pracy: „Ocena czynników wpływających na powrót do aktywności zawodowej w grupie pacjentów po OZW”
Autorzy: Katarzyna Paluch, Michalina Ciurla, Agata Antoniak, Karolina Domosud, Gabriela Makulec, Julia Haponiuk-Skwarlińska, Maciej Janiszewski, Dominika Klimczak-TomaniakNajlepsze doniesienie naukowe w Sesji Plakatowej I

Katarzyna Połtyn-Zaradna

Tytuł pracy: „Nadciśnienie tętnicze wśród dorosłych uczestników badania PICTURE ze szczególnym uwzględnieniem osób do 50 roku życia”
Autorzy: Katarzyna Połtyn-Zaradna, Alicja Basiak-Rasała, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Katarzyna Zatońska, Tomasz Zatoński


Najlepsze doniesienie naukowe w Sesji Plakatowej II

Aleksandra Szum-Jakubowska

Tytuł pracy:„Parametry kliniczne związane z hiperintensywnością istoty białej u osób bez istotnych chorób układu sercowo-naczyniowego”
Autorzy: Aleksandra Szum-Jakubowska, Małgorzata Chlabicz, Marlena Dubatówka, Jacek Jamiołkowski, Anna Szpakowicz, Mikołaj Pawlak, Karol Kamiński


Najlepsze doniesienie naukowe w Sesji Plakatowej III

Krzysztof Przewoźniak

Tytuł pracy: „Tytoń a środowisko: skala ryzyka i pierwsze działania interwencyjne”
Autorzy: Krzysztof Przewoźniak, Paulina Butora-Wojtyła, Andrzej Wojtyła

X BIEG DLA SERCA!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym jubileuszowym X Porannym Biegu po Plantach Krakowskich, który wystartuje 18.11.2023 r. o godz. 7.00 rano na Krakowskich Plantach.

run